pic4

Kinh Doanh


Mr Bảo

Mr Duy

Hotlines

0903115043 (Mr Duy)
0908449646 ( Mr Bảo )
    DANH MỤC         GFI - NETWORKS & SECURITY

GFI Network Server Monitor™
Quản lý và giám sát hệ thống mạng
 

GFI LANguard™
Chương trình quản lý bản vá, dò tìm lỗ hổng bảo mật
 

GFI EventsManager
Chương trình lưu trữ và quản lý Log Server
 

GFI EndPointSecurity™
Chương trình quản lý các thiết bị đầu cuối(USB,iPod,...)
 
Trung tâm tin học KHTN