pic4

Kinh Doanh


Mr Bảo

Mr Duy

Hotlines

0903115043 (Mr Duy)
0908449646 ( Mr Bảo )
    DANH MỤC         GFI - WEB & MAIL SECURITY

GFI WebMonitor
Bảo mật web, quản lý truy cập Internet
 

GFI MailSecurity™
Hệ thống bảo vệ mail server tích hợp 5 phần mềm bảo mật
 

GFI MailEssentials
Giải pháp chặn thư rác cho Exchange/SMTP/Lotus
 

GFI MailDefense Suite™
Bộ công cụ lọc thư rác, chặn virus và các phần độc hại toàn diện
 
Trung tâm tin học KHTN