pic4

Kinh Doanh


Mr Bảo

Mr Duy

Hotlines

0903115043 (Mr Duy)
0908449646 ( Mr Bảo )
    DANH MỤC         GFI - HOSTED SERVICES

GFI MAX MailEdge
Hệ thống chống thư rác
 

GFI MAX MailProtection
Hệ thống bảo vệ Mail Server
 

GFI MAX RemoteManagement™
Giải pháp quản lý và theo dõi hệ thống
 
Trung tâm tin học KHTN