pic4

Kinh Doanh


Mr Bảo

Mr Duy

Hotlines

0903115043 (Mr Duy)
0908449646 ( Mr Bảo )
Hướng dẫn cấu hình - Edimax


Hướng dẫn kích hoạt 3G từ các hãng
Hướng dẫn cấu hình Edimax 3G-6200n
Danh sách tương thích thiết bị - 3G-6200/3G-6210
Hướng dẫn cấu hình Edimax AR-7084gA
Hướng dẫn cấu hình Edimax AR-7209APg
Hướng dẫn cấu hình Edimax AR-7265WnA
Hướng dẫn cấu hình Edimax EW-7416APn
Hướng dẫn cấu hình Edimax EW-7711UTn
Hướng dẫn cấu hình Edimax EW-7811Un
Hướng dẫn cấu hình Edimax BR-6225n
Hướng dẫn cấu hình Edimax BR-6226n
Hướng dẫn cấu hình Edimax BR-6574n
Hướng dẫn cấu hình Edimax BR-6428n
Hướng dẫn cấu hình Edimax BR-6258n
Hướng dẫn cấu hình Edimax WP-S1100
Hướng dẫn cấu hình Ediamx WP-S1300
Hướng dẫn cấu hình nhanh Edimax IP Camera
Hướng dẫn cấu hình Ghi lại video của IP camera trong Edimax NAS
Hướng dẫn sử dụng phần mềm IPCam Surveillance để xem Camera Edimax
Hướng dẫn cấu hình Edimax IP Camera  IC-3010 series
Hướng dẫn cấu hình Edimax IP Camera IC-3030 series
Hướng dẫn cấu hình Edimax IP Camera  IC-7000 series
Hướng dẫn cấu hình Edimax IP Camera  IC-7010 series
Hướng dẫn cấu hình Edimax IP Camera  IC-9000
Hướng dẫn cấu hình NAT Camera IP Edimax để có thể xem được từ ngoài Internet
Hướng dẫn cài đặt eCam trên iPhone
Hướng dẫn cài đặt eCam trên iPad
Hướng dẫn cấu hình và xem camera trên iPhone (iCatch)
Hướng dẫn cấu hình mở rông phạm vi phủ sóng (Universal Repeater)
Hướng dẫn cấu hình tính năng phát hiện chuyển động - Motion detection trên IP camera Edimax

Trung tâm tin học KHTN