pic4

Kinh Doanh


Mr Bảo

Mr Duy

Hotlines

0903115043 (Mr Duy)
0908449646 ( Mr Bảo )
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY PNET VIETNAM

1.      Giới thiệu PNET VIETNAM

Công ty được thành lập bởi nhóm kinh doanh vào năm 2006 có tên:

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH MTV PNET VIỆT NAM

Tên tiếng anh:  PNET VIETNAM LIMITED COMPANY

Điện thoại:  +84-8-38239193
Số Fax: +84-8-38239179
Hand Phone:  +84908449646
Website:  
www.pnetvietnam.com

International Contact:

Mr Bảo, Hand phone:  +84908449646
Skype:  lehoaibao
Yahoo Messenger:  
lhbaonet@yahoo.com
Email:  
bao@pnetvietnam.com 
Note:  You are welcome to contact with me for co-operation each other.

2.      Sản phẩm được phân phối bởi PNET VIETNAM

PNET VIETNAM hiện là đối tác vàng (Gold Partner) của hãng Girsoft:  chuyên phân phối, tư vấn và triển khai các dòng sản phẩm và giải pháp phòng chống virus mang thương hiệu AVG (Home Security, Bussiness Security) tại thị trường Việt Nam.

 Xem chi tiết tại 
http://www.avg.com/reseller-locator?rid=2413

PNET VIETNAM được công nhận là đối tác chính thức của hãng EDIMAX:  chuyên phân phối, cung cấp giải pháp và triển khai các dòng sản phẩm mạng máy tính SOHO chuyên nghiệp mang thương hiệu EDIMAX bằng các dòng sản phẩm Wireless-Wifi, ADSL router, AP (Access Point) , KVM Switch, Switch-Hub, Loadbalancing , Broadband router, Printer Server, Projector Server, NAS (Network Attached Storages), Media Converters, IP Camera, Digital Network Media Adapter, POE Solution (Power over Ethernet), Voip, Internet 3G router, CAMERA.v.v

PNET VIETNAM được công nhận là đối tác chính thức của hãng NUSOFT:  chuyên phân phối, tư vấn và triển khai các dòng sản phẩm và giải pháp bảo mật hệ thống mạng  máy tính SMB chuyên nghiệp mang thương hiệu NUSOFT (UTM,Internet Data Recorder, Mail Server,  Mail Archive-Filtering Gateway, Multi-Homing Gateway) tại thị trường Việt Nam thông qua các công nghệ UTM, VPN, IDP, IDS, DOS/DDOS Protection, P2P/IM Control, Antivirus (Claim AVG, Sophos), SSL VPN, Content Filter, Mail Gateway, Cân bằng tải Loadbalancing inbound-outbound, Internet Monitor System.v.v.

Bên cạnh các sản phẩm EDIMAX, AVG, NUSOFT được phân phối bởi công ty PNET VIETNAM thì công ty còn cung
cấp giải pháp tích hợp, bảo mật hệ thống mạng máy tính, đánh giá bảo mật Pentetration Testing, Vulnerability Assessment, Security Audit, tư vấn thiết kế thi công mạng máy tính, điện thoại, hàn nối cáp quang, thiết kế website và cung cấp các dịch vụ bảo trì máy tính, hosting service, email server, web server.v.v

3.      Trụ sở giao dịch

Địa chỉ: 31 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam 
Điện thoại:         (84-8) 38239193 Fax:      (84-8) 38239179 
Email:  
pnet@pnetvietnam.com 
Website:  
www.pnetvietnam.com 


PROFILE

1.      INTRODUCING

Our company was found at 2006, its name is PNET VIETNAM COMPANY
Telephone: +84-8-38239193
Fax: +84-8-38239179
Hotline:  +84908449646
Website:  
www.pnetvietnam.com
International Contact: 
Mr Le Hoai Bao - Hand phone:  +84908449646
Skype:  lehoaibao
Yahoo Messenger:  
lhbaonet@yahoo.com
Email:  
bao@pnetvietnam.com 
Note:  You are welcome to contact with me for co-operation each other.

1.      HIGH-QUALITY PRODUCTS ARE DISTRIBUTED BY PNET VIETNAM

PNET VIETNAM is a Gold Partner of Girsoft, specialize in distribution, consultancy and development product range and solution in anti-virus AVG (Home Security, Bussiness Security) in Vietnam market.
 Website: http://www.avg.com/reseller-locator?rid=2413 

PNET VIETNAM is recognized as a formal partner of EDIMAX, specialize in distribution, providing solution and development product range professional network computer SOHO, EDIMAX such asWireless-Wifi, ADSL router, AP (Access Point) , KVM Switch, Switch-Hub, Loadbalancing , Broadband router, Printer Server, Projector Server, NAS (Network Attached Storages), Media Converters, IP Camera, Digital Network Media Adapter, POE Solution (Power over Ethernet), Voip, Internet 3G router, etc …

PNET VIET NAM is also as partner of NUSOFT Firewall from Taiwan.

We also supply integrated solution, security in computer network, consultancy in designing and contributing computer network, telephone, network security, hosting service, email server, web server.etc..

**OUR OFFICE ADDRESS (MAIN OFFICE)**

No. 31,  Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Vietnam
Telephone:         (84-8) 38239193   Fax:      (84-8) 38239179 
Website:  
www.pnetvietnam.com

Trung tâm tin học KHTN